! سایتـــ محبوبـــ کـــرسی اینجاستـــ سلام خوش اومدید این وب سایت توسط چند دوست طراحی شده برای تفریح وسرگرمی به امید سرافرازی شما http://payamak2day.mihanblog.com 2020-09-25T23:36:53+01:00 text/html 2012-04-08T08:15:11+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما موزیک شاد گیلانی - موزیک گیلانی - رپ گیلانی - رپ رشت - سبک جدیدی در رپ با زبان محلی http://payamak2day.mihanblog.com/post/629 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><img src="http://imgup.byethost5.com/images/onqtpp2ubxmxzu9f02ac.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><img style="width: 523px; height: 380px;" src="http://up98.org/upload/blog/01/c/1335933825.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div><br>موزیک فوق العاده سرمین با نام آماندرم<br><br>به زبان گیلکی<br><br>هدیه ای نفیس به تمام ایرانیان<br><br>با کیفیت فوق العاده<br><br>با سبک کاملا جدید در موسیقی رپ<br><br><font size="3"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">خبر:بزودی موزیک جدید از سرمین با زبان فارسی ترکی گیلکی</span></font><br>&nbsp; <p style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>برای دانلود کلیک راست نموده و از گزینه Save Target As استفاده نمایید</strong></span></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> <table summary="" align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="362" height="71"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" bgcolor="#333333"> <font color="#ffffff">نام آهنگ</font></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#333333"> <font color="#ffffff">&nbsp;کیفیت</font></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#333333"> <font color="#ffffff">حجم فایل</font></td> <td style="text-align: center;" bgcolor="#333333"> <font color="#ffffff">لینک دانلود</font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <strong><a href="http://rapkadeh.in/files/up/music/AmAndaram%20-%20sir%27min%20%28%28RapKadeh.in%29%2911.mp3">آماندارم</a></strong></td> <td style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(240, 255, 255);">128</span></span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">3.32mb</span></td> <td style="text-align: center;"> <strong><a href="http://rapkadeh.in/files/up/music/AmAndaram%20-%20sir%27min%20%28%28RapKadeh.in%29%2911.mp3" target="_blank">Download</a></strong></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp; <br></p><br> </div> text/html 2012-02-12T20:47:15+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما اس ام اس های جوک بهمن 90 http://payamak2day.mihanblog.com/post/628 <span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">یه ١٠٠ دلاری نگه داشتم که انشالله تا ٢ ماه دیگه خونه بخرم !!</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span></span></font></span></span></span></font></span></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></font></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></font>&nbsp; <br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">نصیحت یه شوهر به زنش:</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">هر وقت یه سوسک تو دستشویی دیدی با دمپایی فورا نکوب رو سرش…</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">بی توجه از بغلش رد شو… این کار از صدتا فحش براش بدتره</font><br></div> </span><br> <span class="main_body"> <div style="text-align: center;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span></span></font></span></span></span></font></span></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></font></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span>&nbsp; <br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">هیچ لذتی بالاتر از این نیس که یه تیکه از سرعت گیر کنده شده باشه و آدم بتونه ۲تا چرخش ماشینشو از اونجا رد کنه</font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> .. خدایا این لذتارو از ما نگیر!!!</font><br><br><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#00ffff">*</font><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font color="#ff00ff">*</font></span></span></span></font></span></span></span></span></span></span></font></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span></span></font></span></span></span></font></span></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></font></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span>&nbsp; <br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">دلم می خواهد زندگی ام راموقتا بدم دست آدمی دیگر و بگویم : تو بازی کن تا من برگردم </font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">فقط&nbsp; نسوزیها !</font><br><br>بقیه در ادامه مطلب...<br><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><span class="main_body"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span class="main_body"></span></font></span></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span></span></font></span></span></span></font></span></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></font></span></font></span></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span><br></div> </span> text/html 2012-02-10T20:29:33+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما آرشیو آموزش آشپزی http://payamak2day.mihanblog.com/post/627 <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; ">&nbsp; <font face="Tahoma" size="1"> <font face="Tahoma" size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/plus.gif" height="20" border="0" width="20"><span lang="fa">آرشیو مطالب آشپزی</span></span></font><br> &nbsp;<img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315863814_chef.png" height="16" border="0" width="16"><span class="submenu" id="sub5">&nbsp; <a href="/post/category/82"> خوراك‌های سـاده</a><br>&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr;"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315863814_chef.png" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub5">&nbsp; <a href="/post/category/81">ساندویـچ و پیتـزا</a><br>&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr;"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315863814_chef.png" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub5">&nbsp; <a href="/post/category/80">خورش ها</a><br>&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr;"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315863814_chef.png" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub5">&nbsp; <a href="/post/category/79">غذاهای گوشتـی</a><br>&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr;"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315863814_chef.png" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub5">&nbsp; <a href="/post/category/78">نـان و شیـرینی</a><br>&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr;"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315863814_chef.png" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub5"> <a href="/post/category/77">خوراك‌های ماكـارونی</a><br>&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr;"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315863814_chef.png" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub5">&nbsp; <a href="/post/category/76">دسـر و مربـا</a><br>&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr;"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315863814_chef.png" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub5">&nbsp; <a href="/post/category/75">غذاهای کودکان</a><br>&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr;"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315863814_chef.png" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub5"> <a href="/post/category/74">انواع کبابــــ ها</a><br>&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr;"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315863814_chef.png" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub5">&nbsp; <a href="/post/category/73">طباخی عربی</a><br>&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr;"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315863814_chef.png" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub5">&nbsp; <a href="/post/category/56">ساخت خمیر برای کیک</a></span></font></span> text/html 2012-02-10T20:01:41+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما انتشار آرشیو آموزش انواع فال http://payamak2day.mihanblog.com/post/626 این مجموعه یکی دیگر از خدمات سایت کرُســــــی میباشد با عنوان : آموزش انواع فالگیری<br><br><font size="2"><font face="Tahoma" size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/plus.gif" height="20" border="0" width="20"><span lang="fa">آرشیو آموزش فال</span></span></font><br> &nbsp;<img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/iconews.jpg" height="16" border="0" width="16"><span class="submenu" id="sub12"><a href="/post/550">&nbsp; فال بو</a><br> &nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/iconews.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub12"> <a href="/post/551">فال مد</a><br> &nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/iconews.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub12"> <a href="/post/552">فال گل</a><br> &nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/iconews.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub12"> <a href="/post/553">فال فلز</a><br> &nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/iconews.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub12"> <a href="/post/554">فال پنیر</a><br> &nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/iconews.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub12"> <a href="/post/555">فال رنگ</a><br> &nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/iconews.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub12"> <a href="/post/556">فال تاس</a><br> &nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/iconews.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub12"> <a href="/post/557">فال چای</a><br> &nbsp;</span><font face="Tahoma" size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/iconews.jpg" height="16" border="0" width="16"></span></font><span class="submenu" id="sub12"><a href="/post/24">فال انگشت</a></span></font><br> text/html 2012-02-10T19:41:42+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما انتشار آرشیو پیامک سایت کرســــی http://payamak2day.mihanblog.com/post/625 <div style="text-align: center;">بی شک یکی از کم نظیر و شاید بینظیرترین آرشیو های پیامک در سایت کرســـی در اختیار شماست!<br><br><div style="text-align: right;"><!--StyleSheet Link--><!--StyleSheet Link--> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <font face="Tahoma" size="1"> <font size="2"> <a href="unsaved:///[cb:blog_rss_href]"> </a></font></font><p align="right"> <font face="Tahoma" size="1"><font size="2"><a href="unsaved:///[cb:blog_rss_href]"> </a> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/plus.gif" height="20" border="0" width="20"><span lang="fa">آرشیو پیامک</span></span></font><br> </font></p><div id="masterdiv"> <font face="Tahoma" size="1"> </font><p align="right"> <font face="Tahoma" size="1"> <font style="text-decoration: underline;" size="1"> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"><span class="submenu" id="sub1"><a href="unsaved:///[cb:blog_rss_href]"> </a>&nbsp;<a href="http://www.cor30.ir/post/category/100">پـــَ نَ پـَـَــــ paw na paw</a><br> </span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/97">اس عید فطر</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/72">اس تبریک عید نوروز 90</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1"> <a href="http://www.cor30.ir/post/category/84">اس ام اس <font color="#FF0000">پرسپولیســـــــی</font></a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1"> <a href="http://www.cor30.ir/post/category/83" class="tooltip" alt="545454"> اس ام اس <font color="#000080"> استقلالــــی</font></a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/category/71">اس چهار شنبه سوری</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1"> <a href="http://www.cor30.ir/post/category/59">اس کردی با معنی</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/55">اس عاشقانه</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/64">اس ماه رمضان</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/66">اس تابستونی</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1"> <a href="http://www.cor30.ir/category/68">اس طنز یارانه ها</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/65">نظامی اس</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1"> <a href="http://www.cor30.ir/post/category/57">اس نیمه شعبان</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/5">اس یوزارسیفی</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1"> <a href="http://www.cor30.ir/post/category/2">اس خنده دار</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/24">اس پسرانه</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1"> <a href="http://www.cor30.ir/post/category/10">اس&nbsp; انتخابات</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1"> <a href="http://www.cor30.ir/post/category/7">اس داغ</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/57">اس امام زمان و جمعه</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/67">اس ولادت امام حسن مجتبی</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1"> <a href="http://www.cor30.ir/category/50">اس ولادت امام حسین</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/44">اس سخنان حضرت علی</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1"> <a href="http://www.cor30.ir/post/category/42">اس لری</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/40">اس ادبی عارفانه</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1"> <a href="http://www.cor30.ir/post/category/4">اس ضد حال</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/6">اس كسی دلت رو شكستت</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/23">اس انگلیسی</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1"> <a href="http://www.cor30.ir/post/category/1">اس سرکاری</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/9">اس ایام فاطمیه</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/35">اس تبریک روز مادر</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/35">اس&nbsp; روز زن</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/43">اس روز پدر</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/43">اس تولد حضرت علی</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/52">اس تولد امام سجاد</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/51">تولد حضرت ابوالفضل</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span><span class="submenu" id="sub1">&nbsp; <a href="http://www.cor30.ir/post/category/20">معنادار، بی وفایی</a><br></span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/icofun.jpg" height="16" border="0" width="16"></span></font><span style="text-decoration: underline;" class="submenu" id="sub1"><font size="1">&nbsp; </font> <a href="http://www.cor30.ir/post/category/69"><font size="1">اس از طرف شما</font></a></span></font></p> <font face="Tahoma" size="1"> </font></div> </span></div></div> text/html 2012-02-10T19:30:59+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما لیست ترفندهای موجود در دسته بازی های رایانه ای تا کنون http://payamak2day.mihanblog.com/post/624 این لیست بزودی کامل میگردد....<br><br>روی عنوان بازی مورد نظر کلیک کنید<br><br><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <font face="Tahoma" size="1"> <font face="Tahoma" size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/plus.gif" height="20" border="0" width="20"><span lang="fa">آرشیو ترفند و ترینر بازی</span></span></font><br> &nbsp;<span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub76"><a href="/post/506"><font size="2"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"><span lang="fa"> </span> </font> </a></span> <a href="/post/506"> </a></span> <a href="/post/506"> </a></font> <a href="/post/506"> </a><a href="/post/506"> </a><a href="/post/506">کد تقلب تمام بازی های فلش</a><br><br><font size="2"> &nbsp;<img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"><span lang="en-us"><font size="1">&nbsp; </font> </span><a href="/post/510"><font size="1">ترفند های بازی </font></a><a href="/post/510"><font size="1">PES 2011</font></a></font></span><font size="2"><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> </a><br><a href="/post/506"><font color="#F15000">A</font></a><font color="#F15000"> </font> </span> </font> <font face="Tahoma" color="#F15000" size="1"> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <font size="2"> <span class="submenu" id="sub78"><a href="/post/506"> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/arrow_mini_left.gif" height="10" border="0" width="10"></a></span></font></span></font><font size="2"><a href="/post/506"><br> &nbsp;&nbsp;</a><a href="/post/511"><font size="1">australlia zoo</font></a><font size="1"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub38"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;&nbsp;</a><a href="/post/511">assault wing</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub58"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;&nbsp;</a><a href="/post/511">assassins creed</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub59"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;&nbsp;</a><a href="/post/512">alpha ball</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub60"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;</a><a href="/post/512">alex fergusons plater manager</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub61"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;</a><a href="/post/512">aladdins II</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub62"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;&nbsp;</a><a href="/post/513">alone in the dark</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub63"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;&nbsp;</a><a href="/post/513">ِAIR STRIKE II</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub64"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;&nbsp;</a><a href="/post/513">airport tycoon</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub65"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;</a><a href="/post/514">airborne hero acces trainer</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub66"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;</a><a href="/post/514">air command</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub67"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;&nbsp;</a><a href="/post/514">age of empires III</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub68"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;&nbsp;</a><a href="/post/515">absolute fit-trix</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub69"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;&nbsp;</a><a href="/post/515">A.I.M. ARTIFICIAL</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub70"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/515"><br> &nbsp;INTELLIGENCE MACHINE</a><br>&nbsp;</span></font><span class="submenu" id="sub8"><a href=""><font color="#FF0000">B</font></a></span></font><font face="Tahoma" color="#F15000" size="1"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><font size="2"><span class="submenu" id="sub77"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/arrow_mini_left.gif" height="10" border="0" width="10"></a></span></font></span></font><font size="2"><a href="/post/506"><font size="1"><br> &nbsp;&nbsp;</font></a><font size="1"><a href="/post/515">bad boys 2</a></font><font size="1"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub52"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;</a><a href="/post/515">B-17 gunner level changer </a> </span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <span class="submenu" id="sub71"><a href="/post/506"> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;&nbsp;</a><a href="/post/515">ball master</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub72"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;&nbsp;</a><a href="/post/575">baseball mogul 2004 </a> </span> <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "> <span class="submenu" id="sub73"><a href="/post/506"> <img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> &nbsp;</a><a href="/post/575">batman-vengeance</a></span><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: B Titr; "><span class="submenu" id="sub74"><a href="/post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></span></span><span class="submenu" id="sub8"><a href="/post/506"><br> </a><a href="/post/575">battlefield</a></span></font></font><font size="2"><font size="1"><a href="../../post/506"><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/1315864573_package_games.png" height="16" border="0" width="16"></a></font></font><br>O<br><br> text/html 2012-01-24T07:36:48+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما اطلاعیه http://payamak2day.mihanblog.com/post/623 فقط یک هفته تا آغاز کار این وبسایت مانده است<br>مطالب فوق العاده<br>انواع فایل ها برای دانلود<br>جدیدترین مجلات<br>و.....<br><br>منتظر ما باشید...<br> text/html 2011-12-19T12:39:50+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما اطلاعیه http://payamak2day.mihanblog.com/post/622 <div style="text-align: center;">با سلام خدمت تمام بازدید کنندهای دوست داشتی<br><br>این وب سایت بعلت شروع ترم جدید و امتحانات فعلا آپ نمیشود<br><br>مطالبی که قبلا برای وب سایت توسط خودم یا دیگر نویسندگان ارسال شده طوری تنظیم شده که<br><br>مختص به زمانه خاصی نمیباشد و گذشت زمان در قدیمی شدن آن تاثیر کمی خواهد داشت<br><br>تبادل لینک و بنر و سایر همکاری ها فعلا انجام نمیشود<br><br style="color: rgb(204, 0, 0);"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">اما خبر: با حمایت دوستان و شما بازدیدکنندگان عزیز توانستیم پیج رنک 3 گوگل را کسب کنیم</span><br><br>بزودی باز در خدمت شما خواهیم بود<br><br>مشکلات پیش آماده را با پیامک از طریق شماره زیر با من در میان بگذارید<br><br>09382576686&nbsp; داروین<br><br>تا بعد....<br> </div> text/html 2011-10-23T22:45:22+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما کی زنه؟ کی مرده؟ http://payamak2day.mihanblog.com/post/618 کی زنه؟ کی مرده؟<br>نوع مطلب:داستان طنز<br>خلاصه ی داستان:دختری از مادر خورد سوال میکند که زن کیست؟مرد کیست؟چطور میشه فهمید؟و...<br><br>قسمتی از داستان بدین شرح است....<br><p dir="rtl" style="line-height: 150%; "><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(54, 95, 145); line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA">دختر : یعنی هر کی خوشگل بود زنه‌ ؟</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 150%; "><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(54, 95, 145); line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA">مادر : آره دخترم</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 150%; "><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(54, 95, 145); line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA">دختر : بابا از کجا فهمید مرده</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 150%; "><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(54, 95, 145); line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA">مادر : اونم از قیافش فهمید . یعنی بابایی چون ریش داره و ریشهاشو میزنه و زیاد</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(54, 95, 145); line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; "><br></span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(54, 95, 145); line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA">خوشگل نیست مرده</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(54, 95, 145); line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; "> !</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 150%; "><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(54, 95, 145); line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA">دختر : یعنی زنا خوشگلن مردا زشتن ؟</span></p> <p dir="rtl" style="line-height: 150%; "><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(54, 95, 145); line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA">مادر : آره تقریبا</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(54, 95, 145); line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA"> </span></p> <span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(54, 95, 145); line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA">دختر : ولی بابایی که از تو خوشگل تره<br><br>ادامه داستان در ادامه مطلب....<br></span> text/html 2011-10-21T23:17:34+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما شعر طنز ریاضی1 http://payamak2day.mihanblog.com/post/565 <div align="center"><font color="#cc0000">شعر طنز ریاضی</font><br>ریاضی درس خشک و درس سردی است<br>ریاضی بهر ما همچون نبردی است<br><br>نبردی کاندر آن تیغت مداد است<br>حریف و دشمنت مشق زیاد است<br><br>نبردی کاندر آن خونت نریزند<br> ولی صفرت به رنگ خون نویسند<br><br> به میدان نبردش چون نهی پا<br> نگاهت را بگردانی به هرجا<br><br> به هر سو بهر قتلت ایستاده<br> چهل فرمول تابع های ساده<br><br> به مشرق خیل خطهای عمودی<br> به مغرب شصت و دو سور وجودی<br><br> براکت این طرف با قدر مطلق<br> در آن سو حد و انتگرال و مشتق<br><br> دو صد لعنت بر ا ین اقوام سینوس<br> به تانژانت و کتانژانت و کسینوس<br><br> که فرمولهای آن بی حد و بی حصر<br> بود در صورت و در مخرج کسر<br><br> خلاصه می کنکم دیگر کلامم<br> قبولش می کنی یا نه ندانم<br><br> به میدان پا منه کارت خراب است<br> دراینجا نمره بیست چون سراب است<br> </div> text/html 2011-10-19T21:57:26+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما بدون شرح از نماز جماعت به امامت.....!!!! http://payamak2day.mihanblog.com/post/607 <div style="text-align: center;">این کودک در آینده .....انشالله!!!!<br><br><br><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/SUje/qC6tLBLWLS.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> </div> text/html 2011-10-17T16:42:00+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما آمــــوزش نگهــــداری از بچــــه ها (طنــــز) http://payamak2day.mihanblog.com/post/619 <p align="center"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="FA">آمــــوزش نگهــــداری از بچــــه ها (طنــــز)</span></p><p align="center"><img alt="" src="http://www.3jokes.com/images/2011/Data/Baby_sitting/5.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img alt="" src="http://www.3jokes.com/images/2011/Data/Baby_sitting/6.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p><p align="center">بقیه در ادامه مطلب....<br></p> text/html 2011-10-17T16:31:45+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما اس ام اس عاشقانه زیبا مهر ماه ۹۰ http://payamak2day.mihanblog.com/post/621 <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333"><img alt="اس ام اس عاشقانه" src="http://www.smstak.com/wp-content/uploads/2011/10/sms-love.jpg" align="baseline" border="0" hspace="0"></font></font></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333"><font color="#ffffff" size="1">اس ام اس عاشقانه اس ام اس زیبا&nbsp; اس ام اس خیلی زیبا اس ام اس قشنگ اس ام اس احساسی اس ام اس رمانتیک پیامک عاشقانه جمله عاشقانه دو بیتی عاشقانه</font></font></font></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333">&nbsp;استعداد عجیبی در شکستن داری....<br>قلب...غرور...پیمان...<br>استعداد عجیبی در نشستن دارم....<br>به پای تو...به امید تو...در انتظار تو</font></font></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></p> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span dir="rtl"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000"><font color="#333333"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333"><br>خبر به دورترین نقطه جهان برسد <br>نخواست او به من خسته بی گمان برسد<br>شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت <br>کسی که سهم تو بوده به دیگران برسد</font></font></p> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span dir="rtl"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000"><font color="#333333"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333">&nbsp;</font></font></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333">خدا تو را برای عاشقانه زیستن<br>به من نداد<br>برای شاعرانه زیستن<br>ز من گرفت . . . ... </font></font></p> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span dir="rtl"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000"><font color="#333333"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333">ﻣن دیگه ﻫﯿﺞ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﯿﺪﻡ ؟ </font></font></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333">.</font></font></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333">.</font></font></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333">.</font></font></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333"><br>ﭼﻮﻥ ﻣﯿﮕﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻼ‌ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ،<br>ﻃﺎﻗﺖ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻼ</font></font></p> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span dir="rtl"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000"><font color="#333333"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333"><br>بسترم<br>صدف خالی یک تنهایی است<br>و تو چون مروارید<br>گردن آویز کسان دگری</font></font></p> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span dir="rtl"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000"><font color="#333333"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333"><br>آنکه دستور زبان عشق را<br>بی گزاره در نهاد ما نهاد<br>خوب می دانست تیغ تیز را<br>در کف مستی نمی بایست داد</font></font></p> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span dir="rtl"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000"><font color="#333333"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333"><br>دلـت به ماندن نیست بـرو،</font></font></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333">عشـق كه گـدایی نـدارد.</font></font></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333">یادت نیست مگر؟<br>...<br>این نذر مـن بود،</font></font></p> <p align="center"><font color="#000000"><font color="#333333">كه كوه شوم و پای نبودنهایت بمانم</font></font></p> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span dir="rtl"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000"><font color="#333333"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* <br></span></strong></span></span></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span dir="rtl"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#000000"><font color="#333333"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(102, 51, 204);">بقیه در ادامه مطلب...<br></span></strong></span></span></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> text/html 2011-10-14T14:29:07+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما بدون شرح از سرم سس!!!! http://payamak2day.mihanblog.com/post/614 <div style="text-align: center;">وقتی یه گوجه رو میخوان درمان کنن از این سس ها بهش میزنن!!!!!<br><br>به این میگن تبلیغات...من که دارم میرم مغازه از اینا بخرم!!!!<br><img src="http://eghamra.persiangig.com/www_cor30_ir/211.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> </div> text/html 2011-10-11T21:13:05+01:00 payamak2day.mihanblog.com یکی از ما تفاوت آرایشگاه http://payamak2day.mihanblog.com/post/604 <div style="text-align: center; color: rgb(204, 0, 0); ">این مطلب برای شوخی و خنده بوده و هیچگونه منظوری برای اهانت به جنسیتی ندارد<br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br>تفاوت آرایشگاههای پسران و دختران</span><br><p style="text-align: right; " dir="rtl"><strong><font color="#cc0000" size="3">پسرها</font></strong></p> <p style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); " dir="rtl"><font size="2"><i>پیرایش گلها</i></font></p> <p style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); " dir="rtl"><font size="2">اصطلاح و شستشوی سر.......................</font></p><p style="text-align: right; " dir="rtl"><b><font color="#cc0000" size="3">دخترها</font></b></p> <p style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); " dir="rtl"><font size="2">در آریشگاه گلها صد سال جوانتر شوید و سن خود را با دخترتان یکی کنید...</font></p><p style="text-align: right; " dir="rtl"><br></p><p style="text-align: right; " dir="rtl"><font color="#006600" size="3">روی ادامه مطلب کلیک کنید...<br></font></p><br></div>