یک کره الاغ عجیب که پاهای آن همانند پاهای گورخر راه راه است در یک مرکز حفاظت از حیات وحش در "داولونگا" واقع در کانادا متولد شد.
این کره الاغ عجیب حدود که یک هفته قبل به دنیا آمده به عنوان یک گونه نادر از "زدانک" (Zedonk) معرفی شده است. "زدانکها" گونه غیرمعمولی بین الاغها و گورخرها هستند.این کره زدانک جدید از یک پدر گورخر و یک مادر الاغ متولد شده و در پاها و صورت آن راه راههای سیاه دیده می‌شود.
به گفته محققان، زدانکها در سطح کروموزمی بسیار مورد توجه جانورشناسان قرار دارند. این گونه ها برخلاف قاطرها (ترکیب الاغ و اسب) به سختی می‌توانند سلامت خود را حفظ کرده و به حیات خود ادامه دهند و به همین دلیل بسیار نادرند.
یک الاغ 62 کروموزم دارد درحالی که یک گورخر بین 32 تا 46 کروموزم (براساس نوع گونه) دارد. این درحالی است که تعداد کروموزمهای زدانکها رقمی بین این دو تعداد است. این تفاوتهای کروموزمی موجب می‌شود که زدانکهای ماده به سختی قادر به تولید مثل باشند و زدانکهای نر کاملا عقیم می‌شوند.براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این کره زدانک، ماده است و از زمان تولدش بسیار مورد توجه داوطلبانی قرار گرفته است که در این مرکز حافظت حیات وحش کار می‌کنند.