تبلیغات

خانه دوست…فریدون مشیری

جواب شعر ” کوچه ” فریدون مشیری

شعر نو بسیار زیبای ” زن گناهکار”

شعرهای عاشقانه از فروغ فرخزاد

شعر زن نگرفتن طنز

دوبیتی طنز1

دوبیتی طنز2